Aktualności

Nowość

Urbanowska A.

Oczyszczanie ciekłej frakcji pofermentu pochodzenia komunalnego z wykorzystaniem zintegrowanych procesów membranowych

Gospodarka o obiegu zamkniętym, czyste technologie, zielona energia, odnawialne źródła energii to pojęcia związane bezpośrednio ze strategią ochrony klimatu i nowoczesnej inżynierii środowiska. W tę strategię doskonale wpisuje się temat monografii, a mianowicie odzyskiwanie wody (wraz z cennymi składnikami mineralnymi) z ciekłej frakcji pofermentu pochodzenia komunalnego.
— Z recenzji prof. dr hab. inż. Katarzyny Majewskiej-Nowak

Więcej

Nowość

Nowak K., Pliński E.F.

Zarys teorii i techniki żyrotronu. Wybrane aspekty

Konstrukcja […] książki przypomina helisę elektronów w żyrotronie. Spiralę wirujących, inaczej: żyrujących, elektronów, które przemieszczają się wraz z czytelnikiem, powtarzając temat za każdym obrotem, ale na coraz wyższym poziomie zaangażowania w fizykę i matematykę.

Więcej

Nowość

Maj M., Ubysz A.

Chimneys. Use and durability

The subject of the work concerns the use and durability of industrial chimneys, mainly reinforced concrete chimneys. The authors included the most important aspects that occur during the initial start-up, use and repair of the chimney. The first part of the book contains information about the basic materials from which industrial chimneys are made. Subsequently the authors discuss the types of loads acting on the chimneys. The following sections include methods of examining the technical condition of chimneys, causes of degradation and loss of durability. Methods of repairing the chimney shell are presented in the following parts of the book. The work is based on many years of research by the Authors, who have extensive practical experience with this type of construction.
— Ashot Tamrazyan – Reviewer

Więcej

Nowość

Dudkiewicz E.

Wielokryterialna ocena systemu odzysku ciepła odpadowego z promienników gazowych

Celem monografii jest identyfikacja, analiza i podział wybranych czynników wpływających na zastosowanie promienników gazowych podczerwieni z odzyskiem ciepła odpadowego jako narzędzi predykcji rozwoju technologii, implementacji systemów i efektywności ich pracy z wykorzystaniem metod decyzyjnych. Zidentyfikowane czynniki tworzą bazę kryteriów ich oceny.

Więcej

Nowość

Nowak H.

Zastosowanie badań termowizyjnych w budownictwie

Książka jest przeznaczona dla inżynierów i techników, którzy używają kamer termowi­zyjnych w swojej pracy w diagnostyce termicznej budynków i innych obiektów budowlanych, dla studentów wyższych uczelni na kierunkach: budownictwo, architektura i inżynieria środowiska wyższych uczelni technicznych, dla inżynierów tych specjalności oraz dla wszyst­kich zainteresowanych tą techniką pomiarową.

Więcej

Zapowiedzi