Aktualności

Przerwa świąteczna od 21 grudnia

Fot.: Tim Gouw (Unsplash)

Ze względu na przerwę świąteczno-noworoczną tegoroczne zamówienia będą przyjmowane do 16 grudnia.
Zamówienia otrzymane po tym terminie będą realizowane po 3 stycznia 2023 r.

Przepraszamy za utrudnienia.

Nowość

Andruszkiewicz A.

Badania przepływów ciekły metal-gaz w polu magnetycznym ultradźwiękową metodą echa

W monografii przedstawiono wyniki badań autora wykorzystujących ultradźwiękową metodę echa w pomiarach parametrów fazy gazowej (począwszy od pojedynczych pęcherzy, przez przepływ łańcuchowy, aż do uzyskania roju pęcherzy) poruszającej się w ciekłym metalu, w polu magnetycznym wytworzonym przez magnesy trwałe o średniej indukcji B = 300 mT. Uzyskane wyniki porównano z tożsamymi, lecz bez udziału pola magnetycznego.

Więcej

Nowość

Szlachta M.

Nanomateriały węglowe w usuwaniu syntetycznych barwników organicznych z wód

W niniejszej monografii przeanalizowano możliwości wykorzystania w technologii oczyszczania wód i ścieków materiału nowej generacji, jakim są nanorurki węglowe. Zaprezentowane badania własne dotyczą usuwania syntetycznych barwników organicznych na drodze adsorpcji przy użyciu wielościennych nanorurek węglowych w wydzielonym reaktorze i układzie wielofunkcyjnym, który łączy adsorpcję z niskociśnieniową filtracją membranową.

Więcej

Nowość

Łużyniecka E.

Kościół Dominikanów w Gdańsku

W prezentowanej pracy podjęto się próby odtworzenia przeobrażeń architektury kościoła dominikanów, usytuowanego obecnie w obrębie Głównego Miasta w Gdańsku. Kościół ten jest jedyną zachowaną w całości częścią dawnego klasztoru. Pozostałe fragmenty uległy zniszczeniu i do dziś przetrwały jedynie ich podziemne relikty pod halą targową, ulicą Pańską oraz pod placem Dominikańskim.

Więcej

Nowość

Tabernacka M., Kusiak-Winter R., Krakowska M., Knauber A., Reinhard E., Miodek M., Tracz-Molasy A.

Europa, dialog i perspektywy młodych ludzi w zwierciadle wyników badań prowadzonych w projekcie GANESA

Mediacje i dialog w Unii Europejskiej prowadzące do trwałego i sprawiedliwego społecznie porozumienia osiąganego w warunkach rzetelnej i wiarygodnej informacji. GANESA – to projekt badawczo-edukacyjny, który prowadzony był w latach 2020-2022. Praca przedstawia wyniki badań w ramach tego projektu.

Więcej

Druk na zamówienie

Zapowiedzi

W przygotowaniu

Bac-Bronowicz J., Uciechowska-Grakowicz A. (red.)

System ewaluacji usług ekosystemowych zieleni miejskiej. Geoportal 3D Seko Z z interaktywnym modelem miasta

Przedstawione badania są częścią projektu „Opracowanie Systemu ewaluacji usług ekosystemowych zieleni miejskiej (SekoZ)” POIR.04.01.04-00-0023/18 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, zrealizowanego przez Politechnikę Wrocławską, ATMOTERM S.A. i SHH Sp. z o.o. Celem projektu było opracowanie innowacyjnego systemu informatycznego przeznaczonego do ewaluacji usług ekosystemowych zieleni miejskiej SekoZ. Wykorzystanie w tym systemie technologii GIS 3D oraz modelowania parametrów meteorologicznych i rozprzestrzeniania zanieczyszczeń powietrza, pozwoliło na wyznaczenie usług ekosystemowych, jakie zieleń miejska świadczy na rzecz mieszkańców.

Więcej